Verzekeringen

Uw eigen huismerkproducten met concurrerende voorwaarden, premies en dekking

De DAK Verzekeringen zijn in samenwerking onze leden ontwikkeld en kunt u onder uw naam en in uw huisstijl uitbrengen. Daarnaast heeft u meer invloed op de premie van de polis. De verzekeringen zijn concurrerend in de markt en hebben goede voorwaarden en dekking.

Particulier De DAK Verzekeringen worden exclusief aangeboden via ons eigen verzekeringsportaal. Hier kunt u onder andere de volgende schadeverzekeringen sluiten:

 • Personenauto
 • Rechtsbijstand
 • Bromfiets
 • Woonhuis
 • Inboedel
 • Aansprakelijkheid
 • Ongevallen
 • Caravan
 • Doorlopende Reis
 • Recreatiewoning
 • Motor

Voordelen

 • Exclusief voor DAK-leden
 • Goede premie en voorwaarden
 • Polisblad in uw look & feel
 • Provisie zelf in te stellen
 • Snelle afwikkeling van schade

Vergelijker Personenauto en Motor In het volmacht portaal maakt u snel en gemakkelijk een premievergelijking. Het gekozen product kunt u vervolgens direct afsluiten of offreren. Ook voor de Motor behoort dit tot de mogelijkheden.

DAK Volmacht B.V. is een 100% dochter van DAK intermediairscollectief. DAK Volmacht treedt op als gevolmachtigd agent voor onder andere AIG, ARAG, ASR, Avéro Achmea, CHUBB, DAS, Europeesche, Monuta, Nationale-Nederlanden, Reaal en UVM (Unigarant). Binnen de afspraken die met de verzekeraars zijn gemaakt, accepteert DAK Volmacht risico's, maken we polissen op en wikkelen we schades af.

NVGA

DAK Volmacht is lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). De NVGA heeft een document opgesteld waarin de meest gestelde vragen over de positie van de gevolmachtigd agent worden beantwoord. 

DAK biedt geen verzekeringen rechtstreeks aan de consument. Voor vragen of advies aangaande uw offerte of polis verwijzen wij u graag naar uw adviseur. Heeft u nog geen adviseur? Via Zoek adviseur aan de rechterkant van deze pagina kunt u een adviseur bij u in de buurt vinden. Indien dit niet lukt dan kunt u altijd terecht bij ons.

Conflicterende belangen

Coöperatie Dienstverlening Assurantie Kantoren u.a. – handelend onder de naam DAK intermediairscollectief – heeft geen eigendomsbelangen in de bij haar aangesloten adviseurs, de Leden van de Coöperatie. De verschillende bedrijfsactiviteiten van de Coöperatie DAK zijn ondergebracht in aparte rechtspersonen en de medewerkers van DAK Volmacht B.V. zijn niet werkzaam voor andere bedrijfsonderdelen van DAK intermediairscollectief. Alhoewel wij het risico van conflicterende situaties gering achten, hebben wij voor het geval dat – ondanks de getroffen maatregelen – een belangenconflict ontstaat in de uitoefening van onze werkzaamheden als gevolmachtigde en onze werkzaamheden als bemiddelaar, een beleid “conflicterende situaties” geformuleerd waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van zowel verzekerden als verzekeraars, die een volmacht hebben verstrekt.

DAK Volmacht beschikt over volmachten van ANKER INSURANCE | AIG | ARAG | a.s.r. | AVERO ACHMEA | DAS | MONUTA NATIONALE NEDERLANDEN | UVM | VIVAT CHUBB.

Een ruim aanbod aan provinciale verzekeringen met toegang tot de gehele verzekeringsmarkt

Met ons uitgebreide provinciale aanbod van meer dan 120 verzekeringsmaatschappijen kunt u via DAK nagenoeg alles verzekeren. Zo beschikt u over speciale verzekeringen voor bijzondere risoco's te denken aan oldtimers, paarden, huisdieren, overstromingen, cyberrisico en nog veel meer, allemaal via DAK te verzekeren.
DAK zorgt voor de administratie van de polis, de rekening-courant en de prolongatie. Het contact tussen de verzekeraar en de verzekerde loopt via u, waardoor u altijd de regie in handen hebt.

Vergelijkers
Om u te helpen om tot het best passende advies en de juiste verzekeraar te komen bieden wij voor AOV, ORV, zorg en uitvaart een aantal vergelijkers aan. Zo kunt u snel en eenvoudig de risicopremies en voorwaarden van vele maatschappijen berekenen, vergelijken en direct omzetten naar een offerte of een aanvraag.

Service
De polisfaciliteit assisteert u met de diverse extranetten van de aangesloten verzekeraars bij DAK. Wij verlenen deze service op het gebied van muteren en offreren van uw polissen in de portefeuille. Dit behoort tot uw lidmaatschap.

Inzage polissen
Wanneer u een polis via DAK heeft lopen worden de bijbehorende documenten gearchiveerd in ons portaal. De polis wordt na binnenkomst direct klaar gezet voor u en u ontvangt een mail ter bevestiging.

 

Administreren in MyOffice

Uw DAK polissen en agentschappen in één pakket. Altijd en overal uw administratie bij de hand.

Meer info