Over verzekeringen

Toegang tot verzekeringsmarkt

Uw adviseur doet zaken met DAK intermediairscollectief. Uw adviseur kan met een aansluiting bij DAK met meer dan 120 gerenommeerde verzekeraars en geldverstrekkers zaken doen. DAK heeft toegang tot heel veel verzekeringsproducten van vrijwel de gehele markt. Dat biedt u veel voordelen, want zo kan uw adviseur altijd het product kiezen wat het beste past bij uw situatie. DAK heeft ook haar eigen verzekeringsproducten binnen DAK Volmacht B.V.

Gevolmachtigd agent

DAK Volmacht B.V. is een 100% dochter van DAK intermediairscollectief. DAK Volmacht treedt op als gevolmachtigd agent voor onder andere AIG, ARAG, ASR, Avéro Achmea, CHUBB, DAS, Europeesche, Monuta, Nationale-Nederlanden, Reaal en UVM (Unigarant). Binnen de afspraken die met de verzekeraars zijn gemaakt, accepteert DAK Volmacht risico's, maken we polissen op en wikkelen we schades af.

NVGA

DAK Volmacht is lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). De NVGA heeft een document opgesteld waarin de meest gestelde vragen over de positie van de gevolmachtigd agent worden beantwoord. 

DAK biedt geen verzekeringen rechtstreeks aan de consument. Voor vragen of advies aangaande uw offerte of polis verwijzen wij u graag naar uw adviseur. Heeft u nog geen adviseur? Via Zoek adviseur aan de rechterkant van deze pagina kunt u een adviseur bij u in de buurt vinden. Indien dit niet lukt dan kunt u altijd terecht bij ons.

Conflicterende belangen

Coöperatie Dienstverlening Assurantie Kantoren u.a. – handelend onder de naam DAK intermediairscollectief – heeft geen eigendomsbelangen in de bij haar aangesloten adviseurs, de Leden van de Coöperatie. De verschillende bedrijfsactiviteiten van de Coöperatie DAK zijn ondergebracht in aparte rechtspersonen en de medewerkers van DAK Volmacht B.V. zijn niet werkzaam voor andere bedrijfsonderdelen van DAK intermediairscollectief. Alhoewel wij het risico van conflicterende situaties gering achten, hebben wij voor het geval dat – ondanks de getroffen maatregelen – een belangenconflict ontstaat in de uitoefening van onze werkzaamheden als gevolmachtigde en onze werkzaamheden als bemiddelaar, een beleid “conflicterende situaties” geformuleerd waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van zowel verzekerden als verzekeraars, die een volmacht hebben verstrekt.