Overvoer

DAK biedt u de gratis overvoerservice
De grote voordelen voor u zijn: DAK neemt u veel werk uit handen door de totale coördinatie van de over te voeren posten op zich te nemen. De polissen worden via één loket geadministreerd en u heeft minder rekening courantverhou­dingen. Graag informeren wij u persoonlijk over de mogelijkheden zodat de overvoer correct en spoedig verloopt. Bent u van plan een overvoer in gang te zetten, dan kunt u contact opnemen met Onno van Broekhuizen op de afdeling Sales, 030-666 000 7.  

Meer uitleg over de verschillende overvoertrajecten vindt u hieronder. 

DAK Hypotheken ondersteunt u tevens in praktische vraagstukken als overvoer van hypotheekdossiers en omzettingen. Indien de overvoer van een hypotheekdossier naar DAK Hypotheken mogelijk is worden éénmalig € 15,– administratiekosten in rekening gebracht.

Nadat we contact met u hebben gehad sturen wij u een machtigingsfor­mulier toe. U vult deze machtiging in en mailt deze samen met een polisoverzicht (voorzien van door DAK gevraagde gegevens) naar de Overvoerservice. De Overvoerservice verstrekt deze gegevens aan de betreffende verzekeringsma­atschappij(en) en dient het verzoek tot overvoer in. Zodra de verzekeringsma­atschappij akkoord geeft ontvangt u van ons bericht. Tevens berichten wij u over de data van overvoer; vanaf dat moment staan de posten via DAK geadministreerd.

De gehele overvoer wordt door de Overvoerservice scherp in de gaten gehouden. Dit betekent voor u dat u alleen de gevraagde gegevens aan dient te leveren. Daarna heeft u er geen omkijken meer naar en kunt u uw tijd besteden aan de voor u belangrijke za­ken.

Nadat wij contact met u hebben gehad sturen wij u een machtigingsfor­mulier toe. U vult deze machtiging in om de posten over te voeren van uw huidige service provider naar het DAK agentschap. Deze mailt u samen met een polisoverzicht (voorzien van de door DAK gevraagde gegevens) naar de Overvoerservice. De Overvoerservice verstrekt de getekende machtiging aan uw huidige service provider. Wanneer wij van hen het akkoord binnen hebben gaan we verder richting de betreffende maatschappij(en). Zodra de verzekeringsma­atschappij akkoord geeft voor de overvoer ontvangt u van ons een bericht. Tevens berichten wij u over de data van overvoer. Wij zullen dan ook om kopie polissen verzoeken bij de maatschappij.

De gehele overvoer wordt door de Overvoerservice scherp in de gaten gehouden. Dit betekent voor u dat u alleen de gevraagde gegevens aan dient te leveren. Daarna heeft u er geen omkijken meer naar en kunt u uw tijd besteden aan de voor u belangrijke za­ken.

Intermediairswijziging

Een intermediairwijziging stuurt u rechtstreeks naar de maatschappij. Hierop moet het rekening-courantnummer van DAK worden vermeld evenals uw kantoorgegevens en sub-agentennummer bij DAK. Een kopie van de intermediairwijziging stuurt u naar DAK per post, fax of e-mail. Wij kunnen de klantgegevens alvast in onze administratie verwerken. Bij ‘overzicht maatschappijen’ op WijzijnDAK.nl vindt u alle rekening courantnummers en adressen. Ook bij overname van een portefeuille, de afvoer van een portefeuille of wanneer uw rechtstreekse agentschap naar het DAK agentschap wordt overgevoerd, moet dit aan DAK worden gemeld. Voor het doorgeven van een intermediairwijzigingen met klant kunt u op deze pagina op WijzijnDAK.nl een formulier invullen.

Eigen agentschappen overvoeren

Indien u een eigen agentschap heeft bij een verzekeraar en de polissen die nu via DAK lopen daar onder wilt onderbrengen, kunt u ook gebruik maken de overvoerservice. 

Let op: Houdt u er rekening mee dat DAK niet altijd definitief bericht krijgt van de verzekeraar zodra de polissen overgevoerd zijn. Wanneer u bericht krijgt van de maatschappij dat de polissen naar uw eigen agentschap zijn overgevoerd, horen wij dat graag z.s.m. van u. Op dat moment verwijderd DAK deze polissen definitief uit uw bestand. Indien de maatschappij de polissen alsnog weer via het DAK agentschap aanlevert, via bijvoorbeeld de prolongatie, zal de polis weer als lopend op uw agentschap geadministreerd worden. Houdt u er rekening mee dat de polis dan niet automatisch afgevoerd wordt.

 

Heeft u vragen over de dossiertips? Neem dan contact op met DAK Hypotheken

Contact